Een kleinschalige woonvoorziening

Op je zelf gaan wonen. Niet voor iedereen de gewoonste zaak van de wereld. En voor sommigen nog een ietsje minder gewoon dan voor anderen. Voor die “sommigen”, starters met een verstandelijke beperking is er nu Gouda Up Wonen. Een wooninitiatief om jongvolwassenen tussen 18 en 35 jaar een woonvoorziening te bieden waar zij hun eigen woonruimte hebben én de zorg die nodig is om optimaal te functioneren in het dagelijks leven.

 

Een voorziening waar je je eigen leven kan leiden, alleen kan zijn als je dat wil, of juist samen met anderen als je daaraan behoefte hebt, waarin je niet meer afhankelijk bent van de dagelijkse zorg van je ouders/verzorgers maar zo nodig wel achter je vodden wordt gezeten om op tijd te zijn voor je werk…

 

In Gouda hebben ouders van deze jongvolwassenen het initiatief genomen om een woonvoorziening te realiseren voor hun kinderen.  Dit vanuit de overtuiging dat een inclusieve samenleving inhoudt dat ook mensen met een verstandelijke beperking recht hebben op, behoefte hebben aan en vooral ook gebaat zijn bij een eigen woonruimte.  Woonruimte die de mogelijkheid biedt een eigen leven te leiden, met eigen regie. Ouders ook die ervan overtuigd zijn dat ze linksom of rechtsom altijd op de een of andere manier betrokken zullen blijven bij de zorg voor hun kind, zij het op een andere manier dan wanneer hun kind nog thuis zou wonen.


Neem contact met ons op, als u meer wilt weten over de woonvoorziening

Als u onderstaand formulier invult nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.