Steun Ons


Wij hebben u nodig!

Sponsoren en donateurs zijn belangrijke pijlers voor onze stichting en steunen zo tegelijkertijd een maatschappelijk doel. De overheid kort doorlopend op allerlei sociale voorzieningen waardoor de minst sterken in onze maatschappij het moeilijk hebben. Mede hierdoor zijn we blij met  sponsoring door particulieren, fondsen en bedrijven.

 

Stichting Gouda Up Wonen is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Alle giften (groot en klein) zijn van harte welkom en mogen worden overgemaakt op rekeningnummer NL33 RABO 0337 8427 01 ten name van Stichting Gouda Up Wonen

U kunt natuurlijk ook onderstaande QR-code scannen met uw smartphone:

U kunt ons ook helpen door u als vrijwilliger aan te melden of interesse te tonen om begeleider te worden. 


Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden

Heeft u interesse om ons te steunen of om u aan te melden als vrijwilliger? Als u onderstaand formulier invult nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op. We kunnen u voorzien van alle benodigde informatie en formele stukken van onze stichting.


ANBI - beschikking

20191005 Beschikking ANBI
PDF – 730,9 KB 187 downloads