Steun Ons


Wij hebben u nodig!

Sponsors en donateurs zijn belangrijke pijlers voor onze stichting en steunen zo tegelijkertijd een maatschappelijk doel. De overheid kort doorlopend op allerlei sociale voorzieningen waardoor de minst sterken in onze maatschappij het moeilijk hebben. Door deze bezuinigingen zijn we steeds meer zijn aangewezen op sponsoring zowel door particulieren, fondsen en bedrijven.

 

Hiervoor doen wij een beroep op u. Stichting Gouda Up Wonen is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Alle giften (groot en klein) zijn van harte welkom en mogen worden overgemaakt op rekeningnummer NL33 RABO 0337 8427 01 ten name van stichting Gouda Up Wonen

 

Maar je kan natuurlijk ook helpen door je als vrijwilliger aan te melden of interesse te tonen om begeleider te worden. 


Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden

Heeft u interesse om ons te steunen of om u aan te melden als vrijwilliger? Als u onderstaand formulier invult nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op. We kunnen u voorzien van alle benodigde informatie en formele stukken van onze stichting.