Het wooninitiatief wordt mede mogelijk gemaakt door: