Stichting Gouda Up Wonen en woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland tekenen samenwerkingsovereenkomst.

Gepubliceerd op 8 december 2020 om 15:34

Bron: Persbericht Woonpartners Midden-Holland, foto's Frank Penders

Stichting Gouda Up Wonen en woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland hebben dinsdag 8 december een samenwerkingsovereenkomst getekend. Nu de samenwerking officieel is, wordt de volgende stap gezet in het realiseren van een woonvoorziening voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Begin 2021 begint het gunningsproces voor het realiseren van het appartementencomplex in Gouda Oost. De wensen van Gouda Up worden daarin meegenomen. Woonpartners kijkt daarmee verder dan alleen het verhuren van woningen en creëert een passende woonvorm op een prachtige locatie.

Oostvogellocatie

Op de Oostvogellocatie in Gouda Oost realiseert Woonpartners een appartementencomplex met 30 woningen. Op de begane grond en eerste verdieping zijn ongeveer tien woningen bestemd voor Gouda Up. Naast de zelfstandige woningen komt er ook een gezamenlijke woonkamer en keuken voor de woongroep. Gouda Up is vanuit een ouderinitiatief sinds 2018 bezig met het vormen van een woongroep voor (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking. Zij zijn dan ook blij dat Woonpartners een locatie beschikbaar heeft. Dankzij de samenwerking kunnen de toekomstige bewoners zelfstandig wonen, met zorg en aandacht die nodig is om op eigen benen te staan in de maatschappij.

Kleinschalige woongroep

Het tot stand brengen van een kleinschalige woongroep vraagt van alle betrokken partijen inlevingsvermogen in elkaars belangen. Door het officieel bekend maken van de samenwerking tussen Gouda Up en Woonpartners krijgt het project concretere vormen: wonen is het uitgangspunt, maar er komen ook zorgaspecten bij kijken. René Mascini, directeur-bestuurder van Woonpartners onderstreept het belang van een goede huisvesting voor deze doelgroep: “Het is een mooi initiatief wat we graag samen met Gouda Up realiseren. Wij zorgen voor deze groep woningzoekenden voor huisvesting op maat en de initiatiefgroep zorgt voor de noodzakelijk begeleiding en zorg. Met deze ondertekening zetten we samen een grote stap in de realisatie van het woonproject.”

Planning

De Oostvogellocatie is een onderdeel van een groter nieuwbouwtraject in Gouda Oost. In het eerste kwartaal van 2021 wordt bekend gemaakt welke partij het appartementencomplex op de Oostvogellocatie gaat bouwen. Naar verwachting zal de oplevering van de woningen voor de zomer van 2023 plaatsvinden. Gouda Up en Woonpartners hopen op een spoedig proces. Want, zoals het bestuur van Gouda Up laat weten: “Het is mooi als alle bewoners over een tijdje hun droom in vervulling zien gaan”.

V.l.n.r.: Frans van der Storm (Stichting Gouda Up Wonen), Anneloes Brinkhorst (Woonpartners MH), Yvonne Kamperman (initiatiefnemer), Dirk Schravendeel (Stichting Gouda Up Wonen), René Mascini (Woonpartners MH), Fedor Klinkenberg (Stichting Gouda Up Wonen), Paula Sangers (Woonpartners MH)

Reactie plaatsen

Reacties

Han Kamperman
4 jaar geleden

Een mooie stap voorwaarts voor dit ouderinitiatief. Gefeliciteerd.